Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Honorowym Patronem XXXVIII Memoriału