Prezydent m.st. Warszawy obejmuje honorowym patronatem XXXVIII Memoriał Ireny Szydłowskiej