XXXVIII Międzynarodowy Memoriał Ireny Szydłowskiej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy – komunikat organizacyjny

1.NAZWA I CEL ZAWODÓW

Zawody noszą nazwę „XXXVIII Memoriał Ireny Szydłowskiej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”.

Celem zawodów jest:

 • uczczenie pamięci Pani Ireny Szydłowskiej,
 • ocena poziomu sportowego zawodników,
 • porównanie poziomu sportowego zawodników z Polski i zagranicy,
 • wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych do kadry narodowej,
 • popularyzacja łucznictwa.

2. ORGANIZATORZY

 • Klub Sportowy Drukarz
 • Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy

3.TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 • Zawody będą rozegrane w dniach 26–27 czerwca 2021 r.
 • Miejscem rozgrywania zawodów będzie stadion KS „Drukarz” położony przy Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, al. Zieleniecka 2 (wjazd od ul. Międzynarodowej).

4. UCZESTNICTWO

 • W zawodach udział biorą łuczniczki i łucznicy tarczowi klasyczni, bloczkowi i strzelający z łuków gołych.
 • Do startu dopuszcza się zawodników w kategoriach wiekowych: senior, junior, junior młodszy.
 • Wszyscy startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenia sportowo-lekarskie oraz ważne licencje PZŁucz (dot. zawodników z Polski)

5.KONKURENCJE

 • Łuczniczki i łucznicy bloczkowi strzelają w konkurencjach open kobiet i open mężczyzn:

 – rundę kwalifikacyjną (Runda 50 m),
 – bloczkowe rundy eliminacyjne i finałowe,
– miksty.

 • Łuczniczki i łucznicy klasyczni strzelają w poszczególnych kategoriach wiekowych (RM, RW, RJM, RJW, RCM, RCW) w konkurencjach:

 – runda kwalifikacyjna (Runda 70 m: RW, RJW, RM, RJM; Runda 60 m: RCW, RCM),

 – rundy eliminacyjne i finałowe,

 – miksty w kategoriach wiekowych.

 • Łuczniczki i łucznicy strzelający z łuków gołych strzelają w konkurencjach open kobiet i open mężczyzn:

 – rundę kwalifikacyjną (Runda 50 m),

– rundy eliminacyjne i finałowe,

– miksty.

 • Konkurencja klubowa w czterech kategoriach: RW+RM, CW+CM, RJW+RJM oraz RCW+RCM: suma czterech najwyższych wyników uzyskanych przez zawodników z jednego klubu w rundzie kwalifikacyjnej.

6. PROGRAM ZAWODÓW

Sobota, 26 czerwca

 • godz. 8.oo – dwie serie w ramach otwartych torów (RCW, RCM)
 • godz. 8.15 – strzelanie odl. 2 x 60 dla juniorów młodszych
 • godz. 10.oo – uroczyste otwarcie Memoriału
 • godz. 10.3o – dwie serie w ramach otwartych torów (RW, RM, RJW, RJM)
 • godz. 10.50 – strzelanie 2 x 70 m. dla seniorów, juniorów
 • godz. 12.3o – dwie serie w ramach otwartych torów (CM, CW, BM, BW)
 • godz. 12.45 – strzelanie odl. 2 x 50 m dla łuków bloczkowych i gołych.
 • godz. 15.oo – dwie serie w ramach otwartych torów – zespoły mieszane
 • godz. 15.15 – strzelanie eliminacji dla mikstów od 1/12 do finału o III miejsce
 • godz. 16.45 – dwie serie w ramach otwartych torów (RM, RW, RJM, RJW, RCM, RCW)
 • godz. 16.55 – strzelanie eliminacji od 1/16 do 1/8 włącznie (RM, RW, RJM, RJW, RCM, RCW)
 • godz. 18.3o – dwie serie w ramach otwartych torów (CM, CW, BM, BW)
 • godz. 18.40 – strzelanie eliminacji od 1/16 do 1/8 włącznie (CM, CW, BM, BW)


Niedziela, 27 czerwca

 • godz. 8.oo – otwarte tory – wszystkie kategorie
 • godz. 8.3o – strzelania finałowe 1/4 dla wszystkich kategorii
 • godz. 9.oo – strzelania finałowe 1/2 we wszystkich kategoriach
 • godz. 9.3o – strzelania finałowe o trzecie miejsce we wszystkich kategoriach
 • godz. 10.00 – finały strzelane systemem naprzemiennym (osobno dla każdej kategorii)
 • godz. 14.00 – rozdanie nagród i zakończenie XXXVIII Memoriału Ireny Szydłowskiej

Program zawodów może ulec zmianie.

7. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia zawodników/w nie przekraczającym terminie/ z rezerwacją zakwaterowania i wyżywienia do dnia 19.06.2021 r. naksdrukarz@ksdrukarz.pl.
W związku, z sytuacją epidemiologiczną proszę o terminowe i rzetelne zgłoszenia


8.ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Dzięki współpracy z grupą “Start Hotel” i Best Western Group możemy zaoferować niższe stawki za dobę hotelową:

Atos/Portos

165 pln/ 2-os. BB (flex4)

185 pln/ 3-os. BB (flex4)

Aramis:

175 pln/ 3-os. BB STR

153 pln/ 2-os. BB STR

Przypominamy, że hotele dysponują „parkingiem w cenie: 35 zł./dobę za samochód osobowy, 90zł./dobę za autokar. Pierwsze 15 min. postoju bez opłat.”

Istnieje możliwość wykupienia zestawów obiadowych serwowanych na torach łuczniczych tak w sobotę, jak i w niedzielę – cena zestawu to 20PLN – zamówienia należy składać w chwili zgłaszania się na zawody.
Istnieje możliwość wykupienia (po wcześniejszej rezerwacji w momencie zgłoszenia do zawodów) kolacji w hotelu w cenie 29 zł (zimna płyta: wędliny, sery, pieczywo, masło, dżem, sałatka, warzywa + herbata); kolacja zostanie wydana w bufecie w restauracji hotelu Atos **.
Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy uiszczać gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy.

9. OPŁATY STARTOWE

 • Opłata startowa wynosi 100 PLN od każdego zgłoszonego zawodnika. Nie pobiera się opłat od zgłoszeń zespołów ani innych uczestników zawodów.
 • Opłatę startową wnosi się gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem strzelań.

10. NAGRODY

 • RW oraz RM: nagrody finansowe ufundowane przez LKS „Łucznik-Żywiec”:
  • 1 miejsce: 1500 zł
  • 2 miejsce: 700 zł
  • 3 miejsce 300 zł
 • CW, CM, BW, BM: nagrody finansowe za miejsca I, II i III
 • RJW, RJM, RCW, RCM: nagrody rzeczowe za miejsca I, II i III
 • miksty: puchary zamiejsca I, II i III
 • konkurencje indywidualne: puchary za miejsca I, II i III
 • nagroda specjalna – puchar – dla najlepszej zawodniczki XXXVIII Memoriału Ireny Szydłowskiej

11. INNE POSTANOWIENIA

 • Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bądź zgubione na miejscu rozgrywania zawodów.
 • UWAGA! W zależności od ilości zgłoszonych zawodników i sytuacji epidemiologicznej program zawodów może ulec zmianie.