Prezydent m.st Warszawy obejmuje honorowym patronatem XXXV Memoriał Ireny Szydłowskiej