Miesięczne archiwum: Maj 2020

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY NR 1

1.      NAZWA I CEL ZAWODÓW

Zawody noszą nazwę „XXXVII Memoriał Ireny Szydłowskiej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy”.

Celem zawodów jest:

 • uczczenie pamięci Pani Ireny Szydłowskiej,
 • ocena poziomu sportowego zawodników,
 • porównanie poziomu sportowego zawodników z Polski i zagranicy,
 • wypełnienie kryteriów kwalifikacyjnych do kadry narodowej,
 • popularyzacja łucznictwa.

2.      ORGANIZATORZY

 • Klub Sportowy Drukarz
 • Warszawsko-Mazowiecki Związek Łuczniczy

3.      TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA ZAWODÓW

 • Zawody będą rozegrane w dniach 26–28 czerwca 2020 r.
 • Miejscem rozgrywania zawodów będzie stadion KS „Drukarz” położony przy Parku Skaryszewskim im. I. J. Paderewskiego w Warszawie, al. Zieleniecka 2 (wjazd od ul. Międzynarodowej).

4.      UCZESTNICTWO

 • W zawodach udział biorą łuczniczki i łucznicy tarczowi klasyczni, bloczkowi i strzelający z łuków gołych.
 • Do startu dopuszcza się zawodników w kategoriach wiekowych: senior, junior, junior młodszy.
 • Wszyscy startujący zawodnicy muszą posiadać aktualne orzeczenia sportowo-lekarskie oraz ważne licencje PzŁucz (dot. zawodników z Polski)

5.      KONKURENCJE

 • Łuczniczki i łucznicy bloczkowi strzelają w konkurencjach open kobiet i open mężczyzn:

  – rundę kwalifikacyjną (Runda 50 m),
  – bloczkowe rundy eliminacyjne i finałowe,
  – miksty.

 • Łuczniczki i łucznicy klasyczni strzelają w poszczególnych kategoriach wiekowych (RM, RW, RJM, RJW, RCM, RCW) w konkurencjach:

                        – runda kwalifikacyjna (Runda 70 m: RW, RJW, RM, RJM; Runda 60 m: RCW, RCM),

                        – rundy eliminacyjne i finałowe,

                        – miksty open (seniorzy z juniorami),

                        – miksty juniorów młodszych.

 • Łuczniczki i łucznicy strzelający z łuków gołych strzelają w konkurencjach open kobiet i open mężczyzn:

                        – rundę kwalifikacyjną (Runda 50 m),

                        – rundy eliminacyjne i finałowe,

                        – miksty.

 • Konkurencja klubowa w czterech kategoriach: RW+RM, CW+CM, RJW+RJM oraz RCW+RCM: suma czterech najwyższych wyników uzyskanych przez zawodników z jednego klubu w rundzie kwalifikacyjnej.

6.      ZAKWATEROWANIE i WYŻYWIENIE

Dzięki współpracy z grupą “Start Hotel” (Aramis*, ul. Mangalia 3b) możemy zaoferować niższe stawki za dobę hotelową:

 • Cena pokoju 3 os. ze śniadaniami: 175,00 zł brutt/doba

Parking:

 • Autokar – 80,00 zł brutto/doba
 • Bus – 40,00 zł brutto/doba
 • Samochód osobowy – 30,00 zł brutto/doba

Istnieje możliwość wykupienia zestawów obiadowych serwowanych na torach łuczniczych tak w sobotę, jak i w niedzielę – cena zestawu to 20 PLN – zamówienia należy składać w chwili zgłaszania się na zawody.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy uiszczać gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem imprezy.

7.      OPŁATY STARTOWE

 • Opłata startowa wynosi 100 PLN od każdego zgłoszonego zawodnika. Nie pobiera się opłat od zgłoszeń zespołów ani innych uczestników zawodów.
 • Opłatę startową wnosi się gotówką w biurze zawodów przed rozpoczęciem strzelań.

8.      INNE POSTANOWIENIA

 • Uczestnicy we własnym zakresie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bądź zgubione na miejscu rozgrywania zawodów.
 • Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia (ale nie zwalnia z wniesienia opłaty startowej) ubiegłorocznych zwycięzców indywidualnych Memoriału Ireny Szydłowskiej. Informację o przysługującym prawie do zwolnienia z opłat należy zamieścić w zgłoszeniu do zawodów.

9.      UWAGI

Plan zawodów, termin zgłoszeń i warunki uczestnictwa wynikające z regulacji związanych z COVID-19 zostaną opublikowane później.

XXXVII Memoriał Ireny Szydłowskiej odbędzie się w planowanym terminie

W związku z panującym stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wprowadzonymi obostrzeniami funkcjonowania w sferze życia społecznego nie mieliśmy pewności, czy uda się nam w tym roku zorganizować nasze zawody. Jednakże, po częsciowym poluzowaniu restrykcji, a także w wyniku informacji uzyskanych w Urzędzie m.st. Warszawy wiemy już, że XXXVII Memoriał Ireny Szydłowskiej zostanie przeprowadzony w planowanym terminie.

Nie znamy na razie szczegółowych wytycznych odnośnie do organizacji imprez sportowych w czerwcu, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie, gdzie będziemy na bieżąco informować na temat formy naszych zawodów, możliwości zgłoszeń do imprezy, warunków uczestnictwa, itp.